Een succesvolle onderneming is voortdurend gericht op het creëren van waarde. Bij fusies en overnames is dat het geval, bijvoorbeeld voor het bepalen van de overnameprijs. Ook om strategische, fiscale en juridische redenen, zoals bij uitkoop, kan het belangrijk zijn de juiste waarde van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel te kennen.

Als waarderingsdeskundige kunnen wij u bijstaan met het maken van een waardeanalyse. Wij gebruiken verschillende methodes voor de waardebepaling van een onderneming

'Fairness'

Als onafhankelijke partij bepalen wij of de overeengekomen prijs redelijk en evenwichtig is. Wij analyseren de context en de voorwaarden van de transactie, de toegepaste waarderingsmethoden en de overeengekomen prijs.

Fiscale waarderingen

Een onderneming blijft zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden: een veranderende fiscale wetgeving, internationalisering van uw activiteiten of een reorganisatie. Zo kunt u ook met uw fiscale structuur anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Wijziging van de structuur kan leiden tot een substantiŽle waardeoverdracht.

Ondernemingswaarderingen

Klaver Advies adviseert u bij een financiŽle analyse van deze strategische opties op basis van uw ondernemingsplan. Wij rekenen uw businessplannen door en maken duidelijk wat de financiŽle consequenties zijn. Wij analyseren tevens uw groei- of reorganisatieplannen.

Waardering bij fusies en splitsingen

Klaver Advies kan u ondersteunen bij het creŽren van waarde voor uw onderneming bij een fusie of overname. Wij analyseren uw strategische positie, maken een financiŽle analyse van historische en voorspelde cijfers, selecteren value drivers, passen geschikte waarderingsmethoden toe en stellen de waarderange vast met de gekozen methode.
Zie ook onder Splitsingen en fusies.