Vermogensoverdrachten liggen gevoelig, en niet alleen vanwege de soms grote bedragen die een rol spelen. Bij Klaver Advies bent u aan het goede adres voor de meer ingewikkelde vermogensoverdrachten, zowel bij leven als krachtens testament. Het verminderen of voorkomen van belasting speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol, maar de civielrechtelijke en emotionele aspecten worden daarbij niet uit het oog verloren.