Het kan zinvol zijn om een advies nog een voor te leggen aan een andere deskundige.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien de belangen groot zijn of als men het niet eens is met de conclusie van die andere deskundige.

Een “second opinion” kan verkeerde beslissingen voorkomen.
Klaver Advies kan hierin ook voorzien.