Bij fusies en splitsingen komen heel wat juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten om de hoek kijken. De financiële en strategische overwegingen die aan de grondslag van de fusie of splitsing liggen komen nogal eens te laat aan bod, waardoor de vooropgestelde timing in het gedrang kan komen, of erger, waardoor bepaalde fiscale effecten van de fusie of splitsing te laat boven water komen.

Een goed inzicht in deze aspecten is dan ook onontbeerlijk teneinde de klant optimaal te kunnen begeleiden bij een fusie -of splitsingsoperatie. Klaver Advies heeft een grote ervaring op het gebied van adviezen, begeleiding en analyses van bedrijfssplistingen en -fusies.

Klaver Advies kan u ondersteunen bij het creŽren van waarde voor uw onderneming bij een fusie of overname. Wij analyseren uw strategische positie, maken een financiŽle analyse van historische en voorspelde cijfers, selecteren value drivers, passen geschikte waarderingsmethoden toe en stellen de waarderange vast met de gekozen methode.